Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Haberler


28

Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

 

Resmi Gazete'nin 09.06.2021 tarih  ve 31506 no'lu Sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin Ödenmemiş olan,   Ödeme Yılları 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki  yıllara  ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat  anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

 

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

 

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, EN GEÇ  30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR ekte sunulan dilekçe ile Bizzat Odamıza gelerek ve/veya Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 31/EKİM/2021)  kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi : 31 MART  2022) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. 

 

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

 

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de ödeye bileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden Üçüncü ayın sonuna kadar (30/EYLÜL/2021) başvuruda bulunacaklardır. 

 

Başvuru Odamıza Aşağıda örneği bulunan Dilekçe ile Fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 25/06/2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.


Ek: Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi
Okunma Sayısı: 103

Banners

Yazdır