Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

MİSYONUMUZ

“Yasa ile tarafımıza yüklenmiş olan hizmetleri eksiksiz vermek. Üyelerimizi ulusal ve uluslar arası rekabette bir adım öne taşımak için kişisel ve kurumsal gelişimlerine destek verecek hizmetleri sunmak”..
.
✔ Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamaları; ulusal ve uluslar arası gelişmeleri ve düzenlemeleri izlemek, üyelere söz konusu gelişmeler ve düzenlemeler hakkında seminerler vermek. Bu yolla üyelerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinde güncelliği ve etkinliği sağlamak, üyelerimizin karşılaşması muhtemel cezai yaptırımları önlemek.
.
✔ Üyelerin haklarının ve çıkarlarının korunması; düzenli ve sürekli üye toplantıları, meslek komiteleri toplantıları, meclis toplantıları ile bilgilenmek, alınan bilgiler ışığında üyelerin haklarının ve çıkarlarının savunulması için BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI ve Yönetim Kurulu’nun kurumsal ve bireysel ilişkilerini etkin kullanarak bölgesel, ulusal ve uluslar arası girişimlerde bulunmak..
.
✔ İl ekonomisinin geliştirilmesi; yerel, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların ve özellikle aktif olmayan yerel sermayenin İl ekonomisine kazandırılması amacı ile BİTLİS’İN bölgesel ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımını yapmak, yatırımlar için altyapı çalışmalarını yürütmek, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak..
.
✔ Üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslar arası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel altyapılarının iyileştirilmesi, ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi; üyeleri sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek, yönetim, üretim ve ticari faaliyetlerde becerilerini geliştirmek amacı ile etkin danışmanlık hizmetleri vermek. Bu yolla üyelerimizin sektörlerinde uzmanlaşmalarına katkı sağlamak..
.
✔ Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol alma kapsamında, yasal şartları da içeren Bitlis Ticaret Ve Sanayi Odası’nın “Ticari Etik Kurallar Beyanı” hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi, etik kuralların üyelere benimsetilmesi ve üyeler tarafından uygulanması amacı ile çalışmalar yapmak..
.
✔ Hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmak, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti sağlamak; yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de dikkate alarak hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde genişletmek, hizmet verdiğimiz kulvarlarda minimum uluslar arası standartlara (Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi) uygun hizmet vermek..
.
✔ Önleyici ve uzlaşmacı bir lider kurum olmak, bu kapsamda, 5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında verilen Tahkim Kurumunu işletmek. Bunun için üyeleri bilgilendirmek ve üyelerimizi adli prosedür ve masraflardan korumanın yanında üyelerimize uzlaşma kültürünü aşılamak.

Hızlı Erişim