Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

KALİTE POLİTAMIZ

          Kalite, Şikâyet Yönetimi ve Akreditasyon Politikamız

 

Odamız TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite ve ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemleri kılavuzluğunda üyelerimiz ve ilimiz için;

 

 Tüm paydaşların etkin olduğu katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile davranacak,

 Tarafların ihtiyaç ve beklentilere uygun etkin bir şikâyet, öneri ve memnuniyet sistemi kuracak,

 Kurumsal, ekonomik, kültürel ve kişisel gelişimleri arttırmaya yönelik etkinlikler düzenleyecek,

 Kanunlarda tanımlanmış görev yetki ve sorumluluklarımızı en etkin bir şekilde yerine getirecek kendimizi sürekli geliştireceğiz.


Kurumsal Değerlerimiz 

  • Tarafsız, Eşit Ve Şeffaf
  • Üye Ve Hizmet Odaklı
  • Yasa Ve Mevzuatlara Bağlı
  • Güvenilir, Örnek Ve Katılımcı
  • Yenilikçi Ve Dinamik

Mali Politika 

Gelir ve giderlerinde öncelikle üyelerini düşünecek, ağırlıkla istihdam odaklı, iş hayatının sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ile Bitlis’in sosyal hayatına katkı sağlayacak şekilde tüm cari ve ayni harcamaları yapacaktır.

Risk yönetimi esaslı bir mali yönetim anlayışı içerisinde, şeffaf bir politika izleyecek, denk bütçe ve hesap verilebilirliği ilkesel olarak hayata geçirecektir.

İnsan Kaynakları Politikamız 

Çağdaş bir personel yönetimini anlayışı ile liyakat esaslı bir istihdam yaratacak, personelinin istek ve taleplerini karşılayan, sürekli gelişimine katkı sağlayan, personelinin üye memnuniyetinde öncelikli unsur olduğunun bilinci ile kaliteli ve hızlı bir hizmet sunan oda olmak.

 

 Haberleşme ve İletişim Politikamız 

Bitlis’e ve odamız üyelerine değer katan her türlü doğru ve yeni bilgiyi, etik, anlaşılabilir, dürüst ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak, teknolojik olanakları kullanarak hedef kitlemize ulaştıracağız.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız 

Gelişen teknolojileri yakından takip edecek, gücümüz oranında kurum olarak kullanacağız. Bu teknolojileri kanun ve mevzuatlara uygun, kurumsal ve kişisel verilerin korunması ve risk yönetimi kurallarına uygun olarak sürekli iyileştireceğiz.

Kalite, Şikâyet Yönetimi ve Akreditasyon Politikamız 

Odamız TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite ve ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemleri kılavuzluğunda üyelerimiz ve ilimiz için;

·         Tüm paydaşların etkin olduğu katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile davranacak, 

·         Tarafların ihtiyaç ve beklentilere uygun etkin bir şikâyet, öneri ve memnuniyet sistemi kuracak,

·         Kurumsal, ekonomik, kültürel ve kişisel gelişimleri arttırmaya yönelik etkinlikler düzenleyecek,

·         Kanunlarda tanımlanmış görev yetki ve sorumluluklarımızı en etkin bir şekilde yerine getirecek kendimizi sürekli geliştireceğiz.

 

 

Hızlı Erişim