Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Bitlis İlçeleri

Ad Boyut Tür Tarih
1-Adilcevaz.pdf 288.9 KB PDF Dosyası 02.05.2016
2-Ahlat.pdf 308.3 KB PDF Dosyası 02.05.2016
3-Güroymak.pdf 287.5 KB PDF Dosyası 02.05.2016
4-Hizan.pdf 292.4 KB PDF Dosyası 02.05.2016
5-Mutki.pdf 256.4 KB PDF Dosyası 02.05.2016
6-Tatvan.pdf 293.2 KB PDF Dosyası 02.05.2016
0 Klasör, 6 Dosya

Bitlis Hakkında

KONAKLAMA TESİSLERİ

 

Turizm sektöründeki gelişmenin yeterli düzeyde olmadığı Bitlis ilinde turizm ve rekreasyon tesisleri nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeyde bulunmamaktadır.

İlde turizm açısından değerlendirilebilecek mevcut yatak kapasitesi, işletme ve belediye belgeli toplam 11 tesiste, 349 odada 677 yataktır. Tesis basma ortalama 62 yatak düşmektedir. Tesis başına ortalama yatak sayısı, belediye belgeli tesislerde 52 yataktır.

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin yatak kapasitesi ildeki toplam yatak kapasitesinin % 23'ünü oluşturmaktadır. İlde Turizm işletme belgeli 1 konaklama tesisinde 154 yatak kapasitesi vardır. Bu değer 2004 yılı itibariyle, Türkiye'deki turizm işletme belgeli yatak kapasitesinin 0.0004'ünü (Onbinde dört) oluşturmaktadır. Bu veri ildeki turizm tesislerinin ülke içindeki konumunu ortaya koyan çarpıcı bir örnektir.

2004 yılı itibariyle Bitlis ilindeki 10 Belediye belgeli konaklama tesisinin toplam yatak kapasitesi de 523'tür. Belediye belgeli tesislerin yatak kapasitesi, Türkiye'deki Belediye belgeli tesislerin yatak kapasitesinin 0.002l'ini (Onbinde yirmibir) oluşturmaktadır.

Bitlis ilindeki konaklama tesislerinden 2'sinin mülkiyeti kamuya aittir. Ahlat Selçuklu Oteli ve Bitlis Hanedan Oteli İl Özel İdaresine aittir. İlde bulunan tesisler içinde nitelik ve nicelik olarak kamuya ait tesisler önemli bir yer tutmaktadır. Bu tesisler mevcut yatak kapasitesinin %36'smı oluşturmaktadır. Aynca polis evi ve öğretmen evi gibi kamuya ait tesislerdeki toplam 256 yatak sayısı göz önüne alındığında oran, %71'e yükselmektedir. Bu durum Bitlis ilinde yerel yönetimler ve kamunun turizmde öncülük işlevini yüklendiğini göstermektedir.

Bitlis ilindeki konaklama tesislerinin, kapasitesi ve mekansal dağılımı ile ilgili bilgiler aşağıdaki çizelgelerde verilmektedir. 

Konaklama Tesislerinin Özellikleri

Bitlis ilindeki konaklama tesislerinin tamamı otel türündedir. Konaklama tesisleri, kentsel yerleşmelerde (Bitlis, Tatvan, Adilcevaz ve Ahlat'ta) yer alan kent otelleri niteliğindedir. Yapılmakta olan yatırım belgeli tesislerde de bu eğilim gözlenmektedir.

Bitlis ilinde turizm mevsiminin özellikleri kentsel yerleşmeler dışında yapılacak tesislerin doluluk oranlarım etkilemekte, verimli ve ekonomik işletmeciliği kısıtlamaktadır. İldeki altyapı eksiklikleri, iklim koşullan, güvenlik vb. bir dizi nedenden ötürü, konaklama tesisleri yerleşme merkezlerinde yer alma eğilimindedir.

İldeki tüm konaklama tesislerinin (yatak kapasitelerine göre) kentsel yerleşmelere dağılımında, sırası ile, Tatvan, Bitlis ve Ahlat yerleşmelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu yerleşmelerin kentsel fonksiyonları ve konaklama açısından çekici olabilecek özellikleri, bu dağılımın başlıca nedenlerini oluşturmaktadır.

- Bitlis'in il merkezi olmasından ötürü, kamu kurumlarının bölgedeki çalışmalarından ve kentteki ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan konaklama talebi,

- Tatvan'ın, Doğu Anadolu Tur güzergahı üzerinde olmasından, kentteki ekonomik faaliyetlerden, askeri tesislerdeki görevli ve ziyaretçilerden, karayolu, demiryolu ve Van Gölü ulaşımının kırılma noktasında olmasından ve çevredeki turizm ve rekreasyon kullanışlarından (Nemrut Dağı) kaynaklanan konaklama talebi,

- Ahlatta, kentte ve çevresindeki turizm ve rekreasyon faaliyetlerinden Doğu Anadolu Tur Güzergahı üzerinde olmasından ve kentsel faaliyetlerden kaynaklanan konaklama talebi belirleyici olmaktadır. 

3.1.2. YEME-İÇME VE EĞLENCE TESİSLERİ

İldeki konaklama tesislerinden, Ahlat Selçuklu ve Bitlis Hanedan Otellerinin lokanta, bar gibi bölümleri vardır. Bunlar dışında, ilde, turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisi bulunmamaktadır. Mevcut yeme-içme ve eğlence tesisleri, kent merkezlerinde yer almaktadır. 

3.1.3. KAMU KURULUŞLARI DİNLENME TESİSLERİ

Bitlis ilinde, 3 kamu kuruluşunun dinlenme tesisi bulunmaktadır. Kamu Dinlenme Tesisleri Van Gölü kıyı bandında, Tatvan ve Ahlat'ta yer almaktadır.

Ahlat Vilayetler Dinlenme Tesisleri

Ahlat'ın Adilcevaz yönündeki yol bandında yer almaktadır. Tesis 200 oda 450 yatak olarak projelendirilmiştir. Yapımı tamamlanarak, kullanıma açılan yatak sayısı 45'dir. İkinci etapta 45 yataklı bölümün inşaatı yeni başlamıştır. 2.5 hektar alan üzerinde yer alan tesisin, lokanta, kafeterya, spor ve oyun alanları- plaj tesisleri de bulunmaktadır.

Tatvan Polis Dinlenme Tesisleri

Tatvan kentinin Ahlat yönündeki çıkışında, halk plajının bitişiğinde yer almaktadır. 2 ve 3 katlı motel türü konaklama üniteleri, lokanta, gazino ve plaj tesisleri bulunmaktadır. Yatak kapasitesi 160'dır.

Tatvan Askeri Kamp Alanı

Tatvan'ın Ahlat çıkışında, Tatvan Halk Plaj mm kuzey yönündeki bölgede kıyıda yer almaktadır. 50 hektar alam kapsamaktadır. Konaklama üniteleri, lokanta, gazino ve plaj tesisleri bulunmaktadır.