Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Bitlis İlçeleri

Ad Boyut Tür Tarih
1-Adilcevaz.pdf 288.9 KB PDF Dosyası 02.05.2016
2-Ahlat.pdf 308.3 KB PDF Dosyası 02.05.2016
3-Güroymak.pdf 287.5 KB PDF Dosyası 02.05.2016
4-Hizan.pdf 292.4 KB PDF Dosyası 02.05.2016
5-Mutki.pdf 256.4 KB PDF Dosyası 02.05.2016
6-Tatvan.pdf 293.2 KB PDF Dosyası 02.05.2016
0 Klasör, 6 Dosya

Bitlis Hakkında

DAĞCILIK VE KIŞ SPORLARI

 

Bitlis ilinin topografyası, dağcılık ve kış sporları için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

* SÜPHAN DAĞININ DAĞCILIK POTANSİYELİ

Ülkenin ikinci yüksek dağı olan Süphan Dağı dağcılık, tırmanma ve dağ yürüyüşleri için elverişli bir doğal yapıya sahiptir. Tipik bir volkanik kütle olan Süphan'm kuzey eteklerinde kayalıklar, derin yarlar ve mağaraların bulunması, güney eteklerinde, balık avcılığına ve kampçılığa elverişli Aygır Gölünün, çevrede Kef Kalesi, Adilcevaz Kalesi gibi tarihi kalıntıların yer alması ve Van Gölünün kıyı olanakları da çekiciliğini artıran unsurlardır.

* NEMRUT DAĞININ DAĞCILIK, KIŞ SPROLARI VE REKREASYON POTANSİYELİ

îlde, dağcılık ve kış sporları için önemli bir kaynak Nemrut Dağıdır. Yapısı itibariyle uzun dağ yürüyüşlerine uygun olan Nemrut Dağı, Krater gölü, sıcak su kaynaklan, buz mağarası ve Van Gölünün görülebileceği manzara olanakları gibi ilginç özellikleri nedeniyle rekreatif değeri yüksek olan bir doğal değer niteliğindedir.

İklim koşullan nedeniyle, yılın 4-5 ayı dağ ve dağ etekleri karlarla örtülüdür. Kar kalınlığının yüksek olduğu Nemrut Dağında kann yerde kalma süresi Aralık-Nisan aylannı kapsamaktadır. Dağm yamaçlan eğim ve yönlenme açısından kış sporlan ve kayak açısından uygundur. Nemrut Dağının potansiyelinin kullanımı için çalışmalar başlatılmıştır. Nemrut Kalderası (Krater gölü ve çevresini kapsayan havza) 1. derece doğal sit alam olarak koruma altına alınmıştır. Güneydoğuya bakan yamaçlan kış sporlan merkezi olarak belirlenmiş ve bu bölge Ahlat Turizm Merkezi kapsamına alınmıştır.

Nemrut Dağında "Kış Sporları ve Kayak Merkezi" yapılabilmesi için 2000 yılında fizibilite raporu hazırlanmış olup, plan ve proje çalışmaları sürdürülmektedir.

* BİTLİS KAYAK MERKEZİ

Bitlis kayak merkezi kentin kuzey batısında yer almaktadır. Bitlis kayak pisti halen kullanılmaktadır. Pist kuzeydoğu yönüne bakmaktadır. Eğim ve güneşlenme açısından kayak sporuna uygundur. Ancak pist boyunun kısa olması (600-700 m.) ve pist sonunda yerleşme alanlarının bulunması açılarından dezavantajları vardır.

* SAPGÖR (DİDEBAN) KAYAK PİSTİ

Bitlis kentinin kuzey doğusunda yer alan Sapgör kayak pisti, uzunluğu (800-900 m.) eğimi ve yönlenmesi açılarından olumlu değerlere sahip kayak merkezi potansiyeline sahiptir. Tesis olmamasına rağmen profesyonel kayakçılar tarafından geçmişte kullanılmıştır. 1993 yılında Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Ancak planlama ve yatırım için bir girişimde bulunulmamıştır. Çevre yolu geçişi nedeniyle pistin olumsuz etkilenmesi söz konusudur.

 

* RAHVA KAYAK MERKEZİ

Rahva düzlüğünü güneyden çevreleyen dağ sırasının kuzeye bakan yamaçları eğim ve yönlendirme açısından uygun olmasına rağmen, bölgenin çok sisli ve sürekli kar yağışı alması açılarından dezavantajları bulunmaktadır.

 

AVCILIK ALANLARI

 

* Bitlis İlinde kara avcılığı için uygun alanlar Tatvan-Reşadiye çevresi, Bitlis-Sarıkonak çevresi, olarak tanımlanabilir. Bu alanların dağlık olması, flora özellikleri ve yabanıl hayvan varlığı bakımından zengin olması kara avcılığı bakımından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.
Van Gölü kıyılan, özellikle Arin Gölü, Göldüzü çevresi ile Adilcevaz-Ahlat kıyı bandında ve Aygır, Nazik Gölleri çevresinde, kıyı oluşumunun sazlık-bataklık olduğu kesimlerde kuş türlerinin fazla olması da bu bölgelerde kara avcılığı için potansiyel oluşturmaktadır.

* Balık avcılığı için uygun bölgeler
Van Gölü Nazik Gölü Aygır Gölü'dür. Göl kıyılan amatör balık avcılığına elverişlidir.

 

REKREASYON ALANLARI (MESİRE YERLERİ)

 

Bitlis ilindeki doğal bitki örtüsünün zayıf olması, orman varlığının az ve zengin olmayışı gibi nedenler rekreasyon amaçlı kullanımı olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. İlde geçmişe dönük piknik-mesire geleneği bulunmamakla birlikte, son yıllarda başladığı gözlenmektedir.

İlde halen kullanılan ve gelişebilecek doğal kaynak niteliğindeki başlıca rekreasyon alanlan Van Gölü kıyılarında yer almaktadır.

Van Gölü kıyıları genellikle piknik yapmaya uygundur. Tatvan-Ahlat arasında Adabağ çevresinde Adilcevaz-Ahlat arasında Keban ağaçlandırma alanlan, Tatvan'ın doğusunda karayolu çevresinde Sapor ağaçlık alanında doğal piknik ve mesire yerleri olarak kullanılmaktadır.

Bitlis kentinde ise, Tatvan çıkışında, eski Askeri Fabrika çevresi ağaçlık olması ve su kaynakları ile piknik için uygun koşullan taşımaktadır.

* AHLAT PİKNİK YERİ

Ahlat yerleşmesinin 4 km. batısında, Tatvan yolundan 500 m. içerde yer almaktadır. Küçük bir akarsu vadisinde düzenlenmiş ağaçlık alandan oluşmaktadır. Eskiden Ahlatın elektrik santralı olarak kullanılan alan, bugün, Ahlat ve Tatvan'da oturanlar ile yerli ve yabancı turistler tarafından kullanılmaktadır. Piknik alanında alabalık da üretilmektedir. Mülkiyeti hazineye ait olan Ahlat piknik yeri Bitlis ilindeki piknik alanlan içinde doğal değerleri ve çevre düzenlemesi açısından olumlu değerlere saNptir.

* SAPOR PİKNİK YERİ

Tatvan-Van karayolunun 15. km.'sinde, küçük bir akarsu olan Sapor Deresinin vadisinde yer alır. Ağaçlık alanda içmesuyu ve oturma bankları vardır. Arazi orman ve özel kişilere aittir. Daha çok Tatvan kentinde oturanların kullandığı piknik alanında çevre düzenlemesi yapılmamıştır. 

* ADABAĞ MESİRE YERİ

Adabağ yarımadasının çevresindeki koylar kıyı özellikleri ve bitki örtüsü itibariyle hafta sonu piknik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Alanda herhangi bir tesis bulunmamaktadır.

* BİTLİS DELİKTAŞ PİKNİK YERİ

Bitlis-Siirt karayolu çevresinde ağaçlık bir bölge olan Deliktaş hafta sonlan piknik alam olarak kullanılmaktadır. Çevresinde kaplıcalar da bulunan alanda herhangi bir tesis yoktur.